Program achizitii - galconstantacentru.ro
Luni, 18-12-2017 10:44:14

Program achizitii

                                                                 

ASOCIAȚIA GRUP ACȚIUNE LOCALĂ CONSTANȚA CENTRU

Comuna Mihail Kogălniceanu, Str Tudor Vladimirescu, Nr.42, Jud. Constanța

www.galconstantacentru.ro  e-mail: office@galconstantacentru.ro ;

Programul de achizitii pentru proiect

Nr.

curent

Obiectul Achizitiei

Cod CPV

Valoare estimata fara TVA (lei si euro)

Procedura aplicata

Data estimata pentru inceperea procedurii

Data estimata pentru finalizarea procedurii

I

Capitolul II

Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit

1.

Achizitie de servicii externalizate de consultanta si asistenta financiara in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

66171000-9

55.500 lei fără TVA, echivalent a 12.267,904 Euro fără TVA

 insemnand 36 luni x 1.500 lei

Achizitie directa

Noiembrie 2016

Decembrie 2019

2.

Achizitie de servicii externalizate de audit financiar in cadrul proiectului sub-masura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

79212100-4

14.700 lei fără TVA, echivalent a 3.249,336 Euro fără TVA

Achizitie directa

Ianuarie 2017

Decembrie 2019

II

Capitolul III

Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL

1.

Achiziţie de birotica, papetarie si tehnica de birou in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

30121400-7

30197210-1

22852000-7

30192000-1

30197110-0

30197220-4

1.000 lei fără TVA, echivalent a 221,043 Euro fără TVA

Achizitie directa

Noiembrie 2016

Ianuarie 2017

2.

Achiziţie de echipamente IT in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

30213100-6

30237410-6

30232110-8

30237132-3

30237270-2

42964000-1

8.350 lei fără TVA, echivalent a 1.845,711 Euro fără TVA

Achizitie directa

Noiembrie 2016

Ianuarie 2017

3.

Achiziţie de mobilier pentru dotarea sediului administrativ al Grupului de Actiune Constanta Centru

39121100-7

39112000-0

39122100-4

6.300 lei fără TVA, echivalent a 1.392,572 Euro

Achizitie directa

Noiembrie 2016

Ianuarie 2017

4.

Achizitia de telefoane mobile si abonamentele aferente in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

32252110-8

6.000 lei fără TVA, echivalent a 1.333,33 Euro fără TVA

Achizitie directa

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

5.

Achiziţie de mobilier (masa imprimanta) pentru dotarea sediului administrativ al Grupului de Actiune Constanta Centru

39121200-8

300 lei fara TVA, echivalent a 66,312 euro fara TVA

directa

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

6.

Achizitie de stampile in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

30192153-8

22612000-3

380 lei fără TVA, echivalent a 83,996 Euro fara TVA

directa

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

7.

Achizitie de toner imprimanta in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

30125110-5

800 lei fara TVA, echivalent a 176,834 euro TTVA

directa

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

8.

Achizitie de tonere imprimanta in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

30125110-5

1.250 lei fara TVA, echivalent a 276,304 euro fara TVA

directa

Februarie 2017

Februarie 2017

9.

Achiziţie de birotica, papetarie si tehnica de birou in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

30121400-7

30197210-1

22852000-7

30192000-1

30197110-0

30197220-4

1.500 ron fără TVA, echivalent a 342,617 Euro fără TVA

directa

Mai 2017

Mai 2017

10.

Achiziţie reparatie si mentenanta a multifunctionalului XEROX Work Center 3550 existent din sesiunea 2007-2013 in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

30232100-5

1.300 lei fără TVA, echivalent a 287,35 Euro fără TVA

directa

Iunie 2017

Iunie 2017

11.

Achizitie de tonere imprimanta in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

30125110-5

2.000 lei fără TVA, echivalent a 442.086 Euro fără TVA

directa

August-septembrie 2017

August-septembrie 2017

III

Capitolul V

Cheltuieli pentru animare

1.

Achizitia de materiale de animare si promovare necesare pentru asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate prin PNDR in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

22462000-6

22459100-3

270lei fără TVA, echivalent a 59,681 Euro fără TVA

Achizitie directa

Decembrie  2016

Ianuarie 2017

2.

Achizitionarea unui nou site webin cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

72212971-6

2000 ron fără TVA, echivalent a 442,086 Euro fără TVA

Achizitie directa

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

3.

Achizitia de materiale de identitate vizuala necesare pentru o buna desfasurare a activitatilor GAL in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”.

35123400-6

30199730-6

22819000-4

30199500-5

30192121-5

30199792-8

2100 ron fara TVA, echivalent a 464,1909 euro fara TVA

Achizitie directa

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

4.

Achiziţie de materiale informative si servicii pentru animarea si promovarea necesare pentru asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate prin PNDR in cadrul proiectului sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

22462000-6

22140000-3

30195600-8

79341000-6

55520000-1

1.275 lei fără TVA, echivalent a 281,830 Euro fără TVA

Achizitie directa

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

 

 

Reprezentant legal,

Cazacu Oana-Marina

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro