Prezentarea generală - galconstantacentru.ro
Vineri, 08-12-2023 11:57:37
galconstantacentru.ro

Prezentarea generală

„Teritoriul GAL-ului Constanţa Centru se află în regiunea de dezvoltare Sud-Est a României şi acoperă zona centrală a Judeţului Constanţa. Teritoriul Asociatiei GAL Constanța Centru este dispersat pe o suprafață totală de 762,21 km2, acoperind 9 unități administrative teritoriale după cum urmează: Vulturu, Pantelimon, Grădina, Targușor, Siliștea, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Castelu și Cuza Vodă, însumând un număr de 33.640 locuitori.

  • Comuna VULTURU cu reședința de comună VULTURU;
  • Comuna PANTELIMON are în componență satele aparținătoare CĂLUGĂRENI, NISTOREȘTI, PANTELIMON DE JOS și RUNCU;
  • Comuna GRĂDINA are în componență satele aparținătoare CHEIA și CASIAN;
  • Comuna TARGUȘOR are sat aparținător MIREASA;
  • Comuna SILIȘTEA are sat aparținător ȚEPEȘ VODĂ;
  • Comuna MIHAIL KOGĂLNICEANU are în componență satele aparținătoare PALAZU MIC și PIATRA;
  • Comuna LUMINA are în componență satele aparținătoare OITUZ și SIBIOARA;
  • Comuna CASTELU are sat aparținător NISIPARI;
  • Comuna CUZA VODĂ are reședința de comună CUZA VODĂ.

Asociația Grup de Actiune Locală Constanța Centru a semnat în data de 15.11.2016 contractul de finanțare nr. C19400190011621418299 în valoare de 841,561.76 lei fără TVA (echivalentul a 186.021,609 euro fără TVA, la cursul valutar aprobat în buget: 1 euro = 4.524 lei). Suma reprezintă sprijinul acordat în cadrul sub-masurii 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Contractul având data finală de execuție 31.12.2019.

Asociația are în componență persoane private, administrații publice, întreprinderi familiale și asociații din zona cuprinsă pe teritoriul GAL Constanța Centru.

Asociația are ca scop creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic, și promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro