Membri - galconstantacentru.ro
Joi, 07-07-2022 08:20:43
galconstantacentru.ro

Membri

Din cadrul parteneriatului fac parte 14 membri: 3 reprezentanţi ai partenerilor publici, 10 parteneri privaţi si 1 reprezentat al societatii civile. Aşadar, in cadrul grupului de acţiune locala CONSTANTA CENTRU, 79% sunt reprezentanţi ai sectorului privat si civil, 21% ai sectorului public.

Dupa cum se poate observa, parteneriatul public-privat CONSTANTA CENTRU a respectat inca de la constituire criteriul referitor la ponderea partenerilor privaţi si ai societatii civile, in sensul ca aceştia s-au situat mereu peste pragul de 50% recomandat de Planul National de Dezvoltare Rurala si chiar peste pragul de 65% recomandat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru selecţia potenţialelor GAL-uri.

Descrierea partenerilor:

Entitatile publice locale care fac parte din cadrul GAL - CONSTANTA CENTRU, datorita omogenitatii teritoriului din punct de vedere fizico-geografic, economic si social vor derula si in mod individual proiecte si acţiuni similare ca si activitati si obiective. In ceea ce priveşte reprezentativitatea privata in cadrul GAL - CONSTANTA CENTRU, participanţii in cadrul grupului sunt entitati juridice care reprezintă diferite sectoare de activitate sau deruleaza activitati complementare importante pentru dezvoltarea teritoriului din care fac parte, respectiv teritoriul GAL - CONSTANTA CENTRU, ceea ce aduce o asigurare in plus pentru caracterul integrator al strategiei de dezvoltare locala propusa de Gal - CONSTANTA CENTRU.

Astfel intre membrii parteneriatului se afla urmatoarele entitati:

- 3 autoritati publice locale;
- 1 ONG reprezentant al Minorităţilor Etnice;
- 10 organizatii private

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro