Componența parteneriatului - galconstantacentru.ro
Joi, 07-07-2022 06:33:10
galconstantacentru.ro

Componența parteneriatului

Din cadrul parteneriatului public-privat GAL Constanța Centru fac parte 14 membri: 3 parteneri publici, 10  parteneri privați și 1 partener reprezentant al societății civile. Procentual în cadrul Grupului de Acțiune Locală Constanța Centru se regăsesc 21% reprezentanți ai sectorului public și 72% reprezentanți ai sectorului privat și 7% reprezentanți ai societății civile.

Astfel, GAL Constanța Centru respectă criteriul de selecție CS 2.1 prin faptul că ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășește 65% în parteneriat, precum și criteriul de selecție CS 2.2, deoarece din parteneriatul GAL Constanța Centru face parte și o organizație non-guvernamentală care reprezintă interesele unei minorități locale existente la nivelul teritoriului și anume Uniunea Democrată Tătaro Turco-Mulsumană din România – filiala Lumina.

Parteneriatul respectă criteriul de selecție CS 2.3, datorită existenței unei organizații care reprezintă interesele tinerilor: Uniunea Democrată Tătaro Turco-Mulsumană din România – filiala Lumina.

Strategia de dezvoltare locală a GAL  Constanța Centru reprezintă consolidarea simultană a tuturor problemelor și intereselor relevante pentru dezvoltarea teritoriului. O asemenea abordare integrată a dezvoltării teritoriale este esențială pentru construcția unui parteneriat durabil din punct de vedere cultural, social și economic.

Implicarea actorilor locali și a tuturor factorilor interesați în dezvoltarea teritoriului este esențială pentru realizarea considerentelor mai sus enunțate. Prin urmare, animarea, informarea si consultarea acestora a constituit una dintre etapele premergătoare elaborării strategiei de dezvoltare locală, asigurându-se astfel creșterea transparenței în procesul de luare a deciziilor.

 Membrii parteneriatului public-privat și-au exprimat dorința de implicare în dezvoltarea teritoriului GAL Constanța Centru prin participarea la o serie de grupuri de lucru tematice, fiind în permanență consultați și informați cu stadiul implementării tuturor activităților derulate în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală.

În urma completării fișelor de lucru și a discuțiilor purtate cu partenerii GAL Constanța Centru s-au trasat principalele obiective cu privire la dezvoltarea teritoriului. Astfel, fiecare membru și-a exprimat interesul pentru elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală care să reflecte necesitățile zonei.

Din parteneriatului GAL Constanța Centru fac parte 3 reprezentanți ai sectorului public, respectiv Consiliul Județean Constanța, primăria comunei Mihail Kogălniceanu și primăria comunei Siliștea. Aceștia și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea infrastructurii social-educațional-culturale în vederea adaptării continue a nevoilor, intereselor și abilităților individuale la cerințele pieței și a îmbunătățirii competențele copiilor, tinerilor și a forței de muncă din teritoriu. Interesul administrațiilor publice mai sus menționate constă deasemena în dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, prin măsuri de conservare, protejare și igienizare a mediului, având ca principal scop creșterea calității serviciilor locale și atragerea în teritoriu a posibililor investitori.

Interesul apartenenței la parteneriat a Consilului Județean Constanța este guvernat de legea nr. 215/2001 republicată - Legea Administrației Publice, respectiv art. 91, lit. B, conform căruia printre atribuțiile Consiliului Județean se numără ”atribuțiile privind dezvoltarea economico-socială a județului”. În acest context, această instituție depune toate diligențele în vederea dezvoltării administrative și eliminării tuturor discrepanțelor economico-sociale de la nivelul județului Constanța prin crearea de noi organisme sau prin sprijinirea celor deja existente. De asemenea Consiliul Județean Constanța asigură fluxul numerar necesar funcționării GAL Constanța Centru până la momentul rambursării acestor sume de către MADR. Interesul apartenenței la acest parteneriat a Consiliului Județean Constanța are la bază dorința Consilului de exercitare a funcției de control și coordonare a activității GAL-ului, în sensul că participă cu expertiza în cadrul organismelor de decizie ale GAL Constanța Centru.

Din sectorul privat fac parte 10 reprezentanți. Aceștia și-au exprimat interesul îndeosebi pentru crearea de locuri de muncă și pentru dezvoltarea teritoriului din punct de vedere economic, social și cultural. Se dorește dezvoltarea agriculturii, aceasta reprezentând ocupația de bază pentru majoritatea locuitorilor din teritoriul GAL Constanța Centru. Accesul la tehnologiile inovatoare va conduce la diversificarea activităților agricole, precum și la creșterea productivității.  Un alt punct de interes îl constituie formarea și integrarea profesională a tinerilor, care să-i determine pe aceștia să se implice în mod activ în societate.

Societatea civilă este reprezentantă de o organizație nonguvernamentală, interesată în special de crearea unor activități socio-educaționale care să îi pregătească pe tineri pentru viitoarele oportunități de investiții, precum și în atragerea de investitori, crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor bugetului local, ca urmare a dezvoltării teritoriului GAL Constanța Centru.

Susținerea și implementarea unei strategii se bazează pe un efort comun și un grad ridicat de transparență în cadrul GAL-ului, motiv pentru care partenerii vor fi asociați la procesul de monitorizare a procedurilor utilizate pentru implementarea programului LEADER. Pentru a obține rezultatele scontate în cadrul grupului s-a înființat un Comitet de Selecție al proiectelor format din partenerii GAL Constanța Centru. Astfel fiecare partener va fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat, având în vedere existența unui membru supleant pentru fiecare din membrii Comitetului de Selecție pentru a preîntâmpina eventualele conflicte de interese. Ca regulă de vot la selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Din Comitetul de Selecție al proiectelor propus, partenerii publici ocupă un procent de 29%, iar partenerii privați și societate civilă, un procent de 71% (pondere calculată pentru cei 7 membri permanenți, fără a lua în calcul membrii supleanți). Pentru o cât mai mare acuratețe în implementarea programului și totodată pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții poate lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean (DADR).

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro