Parteneri - galconstantacentru.ro
Joi, 07-07-2022 08:02:26
galconstantacentru.ro

Parteneri

PARTENERI PUBLICI

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)[1]

Obiect de activitate[2]

1.

Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa

Orașul Constanța

Administrație publică

2.

Comuna Mihail Kogălniceanu prin Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu

Comuna Mihail Kogălniceanu

Administrație publică

3.

Comuna Siliştea

prin Primăria Comunei Siliştea

Comuna Siliştea

Administrație publică

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 21%

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1

Obiect de activitate2

1.

Nic Prest Cereale SRL

Comuna Castelu

Comuna Castelu

Agricol

2.

I.I Dumitru Radu Ionuţ

Comuna Cuza-Vodă

Comuna Cuza-Vodă

Agricol

3.

P.F.A Feizula Feuzi

Comuna Grădina

Comuna Grădina

Agricol

4.

S.C Migaluc Com S.R.L

Comuna Lumina

Comuna Lumina

Agricol

5.

I.F Ianca Nicușor (NYKOS)

Comuna Mihail Kogălniceanu

Comuna Mihail Kogălniceanu

Agricol

6.

I.F Balaban Constantin

Comuna Pantelimon

Comuna Pantelimon

Agricol

7.

I.I Savin Marian Constantin

Comuna Târguşor

Comuna Târguşor

Agricol

8.

P.F.A Dragu Dumitru

Comuna Târguşor

Comuna Târguşor

Agricol

9.

S.C Agrotriticum Company S.R.L

Comuna Vulturu

Comuna Vulturu

Agricol

10.

S.C Vultagris Serv S.R.L

Comuna Vulturu

Comuna Vulturu

Agricol

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 72%

 

 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1

Obiect de activitate2

1.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România – Filiala Lumina

Comuna Lumina

Exercitarea drepturilor minorității tătaro turco-musulmane din România

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 7%

 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE

Nr. crt.

Nume și prenume

Domiciliu1

Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL

1.

Nu este cazul

-

-

PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 0% (max. 5%)

 

[1] Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați.

[2] Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro